Stratotherm

Stratotherm

Stratotherm

  • pečenje se vrši u mirnoj atmosferi
  • ubacivanje na vruće ploče sa PASSAT sistemom za ubacivanje
  • jednostavno punjenje pomoću kolica
  • upravljanje pomoću ugrađenog Teach-in-Computera
  • kompletno konstruiran od visoko-kvalitetnih materijala
  • različite visine pojedinih etaža
  • mogućnost korištenja više vrsta pekarskih plehova
  • mogućnost unosa 60 različitih programa pečenja
  • automatski pokazivač svih mehaničkih kvarova