Integral

Integral

Integral

  • automatska peć sa pokretnom trakom
  • integrirana zona za predpečenje
  • najveći mogući prostor za pečenje na najmanjem mogućem prostoru
  • prostor za pečenje: 30 – 75 m²
  • tri međusobno odvojene klima zone (zona za paru, predpečenje i završno pečenje)
  • optimalni rezultat pečenja u kombinaciji vrućih ploča za pečenje    i upuhavanjem vrućeg zraka
  • mogućnost kombiniranja sa linijom za peciva ili kruha