Passat OH

Passat OH

Passat OH

  • peć sa kolicima za kruh i sitne proizvode
  • pečenje se vrši pomoću upuhavanjem zraka
  • mogućnost isporuke sa sistemom za ubacivanje kruha na vruće ploče
  • atraktivni dizajn sa visokom komforom upravljanja
  • upravljanje pomoću Touchscreen upravljača
  • dugi vijek trajanja
  • kompletno od rostfraja