Fermentacijska komora sa zaustavljanjem fermentacije – BFA

Komora BFA

Fermentacijska komora sa zaustavljanjem fermentacije – BFA

  • debljina panela: 60 mm
  • kompletno montirana na 4 kotača
  • 48 držača za plehove
  • hermetički zatvoreni agregat na gornjoj strani
  • podesiva temperatura od –10 i + 40°C
  • zaustavljanje fermentacije do 48 sati
  • plehovi 600 x 800 ili 600 x 400 mm