Fermentacijska komora – BFE

Komora BFE

Fermentacijska komora – BFE

  • izolirani paneli debljine 60 mm
  • paneli od polyrethana (PUR 40 kg/m³)
  • različite veličine
  • elektromehaničko upravljanje
  • elektromehanički higrostat
  • podesiva vlažnost zraka od 30 – 99 %
  • aparat za grijanje i ovlaživanje