REX automat za proizvodnju pizza

REX Pizza

REX automat za proizvodnju pizza

  • najviša kvaliteta pizze na principu “izvaljati jednu kuglicu tijesta”
  • veliki težinski raspon (zavisi o modelu)
  • isporučivo sa 2, 3 ili 4 izlaznih traka
  • brzina rada do 8400 kom/h
  • automatsko podešavanje visine oblikovanja
  • kompletna izvedba u rostfraju
  • idealni prvi korak za svaku pizza liniju