Linija za pecivo G”S” 2000

GS 2000

Linija za pecivo G”S” 2000

 • dijeljenje i oblikovanje se vrši pomoću MINIREX-a
 • ugrađena je stanica za utiskivanje
 • 2 vrste utiskivača: za okrugla i za duguljasta peciva
 • predfermentacijska komora sa 145 nosača
 • po želji se može isporučiti sa 170 ili 220 nosača
 • 2 – redni način rada
 • MINIREX je moguće zaokrenuti u slučaju ako proizvode ne želimo pustiti kroz predfermentacijsku komoru
 • mogućnost unosa 19 programa
 • lako izmjenjivi alati za utiskivanje
 • po želji sa otklopivom izlaznom trakom radi lakšeg ručnog uzimanja proizvoda
 • mogućnost nadogradnje frkalice
 • po želji se može isporučiti i sa uređajem za rezanje (primorske žemlje)