Dozator vode – DOX i DOMIX

Dozator Vode

Dozator vode – DOX i DOMIX

  • služi za miješanje tople i hladne vode
  • elektroničko upravljanje pri doziranju
  • mikroprocesor za recepture
  • filtar od nehrđajućeg materijala
  • nepovratni ventil
  • digitalna tastatura sa displayom