Poluautomatska linija za proizvodnju peciva KOENIG

Rex Classic Regina 3 2

Poluautomatska linija za proizvodnju peciva KOENIG

Rabljena poluautomatska linija za proizvodnju peciva KOENIG

Sastoji se od: 

1. Automatska djelilica i oblikovačica REX AUTOMAT CLASSIC

- raspon težine: 50 – 120 gr.

- kapacitet: 7500 kom./h , pri 25 koraka/min

2. Uređaj za odlaganje proizvoda na plehove 580 x 980 mm

3. Uređaj za utiskivanje proizvoda REGINA

- inkl. 3 alata za utiskivanje

- inkl. 18 nosača za okrugle proizvode

- inkl. 18 nosača za duguljaste proizvode

rex classic+ regina 2

rex classic + regina 3rex classic